17.2.09

litt bangla-statistikk

- Befolkningstetthet: 1 064,47 innbyggere per kvadratkilometer.
-
Internt fordrevne: 500 000.
-
Befolkning som lever i slum i byer: 70,8% av den totale bybefolkningen.
-
Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense: 49,80%

-
Forventet levealder: 64 år.
-
Underernært befolkning: 30%
-
Barnedødelighet: 69 per 1000 levendefødte.

-
Korrupsjon: 2,1 på en skala fra 0-10 (hvor 10 er best)
-
Analfabetisme: 58,4%
-
Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg: 36%
-
Utenlandsgjeld: 18 934 536 000 US dollars


til sammenligning ligger Norge slik an:

- Befolkningstetthet: 12,04 innbyggere per kvadratkilometer.
- Internt fordrevne: ...mangler data.
- Befolkning som lever i slum i byer: mangler data...
- Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense: mangler data..?!

- Forventet levealder: 80 år.
- Underernært befolkning: mangler data...
- Barnedødelighet: 4 per 1000 levendefødte.

- Korrupsjon: 7,9 på en skala fra 0-10 (hvor 10 er best)
- Analfabetisme: mangler data...
- Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg: mangler data.
- Utenlandsgjeld: mangler data. igjen. surprise.


det er visst ikke så mye man vet om Norge. :(
eller så er vi lens for underernærte sluminnbyggere som ikke kan lese.
eller så er www.globalis.no crap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar